http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 01/07/2016

Quyết định số 234/QĐ-CĐSVN ngày 30/6/2016 về việc ban hành quy trình tiếp nhận và xử lý hồ sơ thẩm định, phê duyệt các dự án đầu tư thuộc thẩm quyền của Cục ĐSVN

File đính kèm: 234QĐ.pdf