http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 05/12/2016

Thông báo triệu tập thí sinh dự thi tuyển công chức và danh mục tài liệu ôn tập dùng cho thi tuyển công chức năm 2016 của Cục ĐSVN

File đính kèm: 10.TB.HĐTTCC.pdf