http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 17/08/2017

Quyết định 2323/QĐ-BGTVT ngày 04/8/2017 quy định về số lượng cấp phó tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ Giao thông Vận tải

File đính kèm: 2323.pdf