http://vnra.gov.vn/van-ban
Ngày cập nhật : 05/07/2018

Quyết định số 1194/QĐ-BGTVT ngày 8/6/2018 về việc công bố thủ tục hành chính mới ban hành, được sửa đổi, bổ sung, thay thế, bị bãi bỏ lĩnh vực đường sắt, đăng kiểm thuộc phạm vi chức năng quản lý của Bộ Giao thông vận tải

File đính kèm: 1194_QĐ.doc